Nahrávanie a koncerty

Dva prvé nahrávacie dni sú úspešne za nami a my sa vydávame opäť bližšie k Vám na koncerty. 

Jednotlivé termíny preiebežne dopĺňame - takže sledujte novinky, termíny akcií a MY sa tešíme na stertnutia s Vami!