SLOVENSKY ŠTÍT 2017

Ďakujeme za príležitosť zúčastniť sa a prispieť k programu záveru cvičenia SLOVENSKÝ ŠTÍT 2017.