Zahynul Peťo Potoma

So smútkom Vám oznamujeme, že náš dlhoročný člen kapely a dobrý kamarát Peťo Potoma tragicky zahynul dňa 15. mája 2014

MVF